www.hho.sk

"Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu." (Anonym)

Caption describing picture or graphic.

Hlavná stránka

Vitajte na stánke hho.sk.

 

Sme skupina zanietencov, venujúca sa vývoju, konštrukcii a distribúcii progresívnych technológií zameraných na úsporu pohonných hmôt a využitie vodíka ako nosiča energie, nahrádzajúc tak toteraz vo veľkej miere používané fosílne palivá.

Naším poslaním je informovať širokú verejnosť o existujúcich možnostiach zníženia produkcie skleníkových plynov efektívnym využívaním alternatívnych zdrojov a nosičov energie.

Primárne sa venujeme zariadeniam pre produkciu zmesi plynného vodíka H2 a kyslíka O2 inak označovanej ako HHO, Brownov plyn, Hydroxy alebo Oxyhydrogen.

Pomocou správnej inštalácie týchto zariadení je možné dosiahnuť až 50%-nú úsporu spotreby pohonných hmôt. Inštalačnú sadu, ktrorá obsahuje komponenty pre pohodlnú experimentálnu montáž do automobilu nazývame HHO Booster, pretože zvyšuje výkon motora, pozitívne vplýva na jeho činnosť a znižuje množstvo škodlivých emisií.